startup, start-up, notebooks

Detta är Greentech

Vi ställde oss frågan vilka vi är, vad vi står för och vad vi vill. Vi beslöt oss för att bli en bra förebild i vår bransch. Vårt arbete ska utföras med högsta tekniska kvalitet i samverkan med miljö, social- och ekonomisk hållbarhet. Vi vill ha ett långsiktigt samarbete med kunden för att tillsammans skapa en bättre morgondag.

Våra kärnvärden för kvalitet, säkerhet, person- och miljövård går som en röd tråd genom vårt företagande. Dessa är integrerade i allt från produktutbud till hur vårt team tillsammans med kunden uppnår gemensamma mål.

Grunden för vår strategi är att skapa värde genom att stödja våra kunders lönsamhet. Vårt engagemang för praktiska och kostnadseffektiva system har byggt vårt goda rykte avseende tekniska lösningar och innovationer. Vår företagskultur är att integrera våra kunder, varandra och med samhället som helhet för att uppnå våra affärsmål tillsammans.

Vi respekterar de mänskliga värden vi alla har och vilka värderingar vi vill mötas av. Människan är kärnan i allt vi gör och vi behandlar vårt mänskliga kapital på ett ansvarsfullt sätt- tillsammans skapar vi en långsiktig framgång.

Greentechs medvetande och omfattande erfarenhet av kvalitetsengagemang och miljöfrågor säkerställer högsta standard från projektplanering till slutförande.

En bra morgondag

Hållbarhet kan definieras ”tillgodose nutidens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att möta sin dag”. Vårt krav för Greentechs framgång är att vi arbetar med morgondagens hållbara lösningar och att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster. Vi stärker vår konkurrenskraft samtidigt som vi främjar ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden i samhället.

Vi är en del i regeringens miljömål. Målet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökande miljö- och hälsoproblem. Vårt arbete riktas mot att:

  • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
  • Den biologiska mångfalden, natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
  • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
  • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från miljöfarliga ämnen.
  • En god hushållning sker med naturresurserna.
  • Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
  • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. 
global warming, desert, dry
medicine, cooperation, hand

Bli en del av vår framtid

Föreställ dig att du arbetar med några av branschens skarpaste och mest kreativa som utvecklar avancerad teknik och hållbara lösningar för ett brett spektrum av applikationer. Utforska tillgängliga karriärmöjligheter hos oss. Vi är säljare, projektledare, projektörer, installationstekniker, servicetekniker, kontor/administration och miljösamordnare.

Med passion, lagarbete och förtroende utvecklar vi hållbara lösningar för våra kunder. För att erbjuda avancerade tjänster och produkter till marknaden, värdesätter vi ett innovativt tankesätt och ett entusiastiskt lärande. Hos oss är alla värdefulla och tillsammans skapar vi glädje i vårt arbete in i framtiden.

Studerande

 
Vi erbjuder praktikantplatser, utbildningar, examensarbete och andra möjligheter för studeranden. Vi investerar starkt i kommande generationer som brinner för att göra skillnad. Genom praktisk erfarenhet inom våra affärsområden kan du som studerande förbereda din karriär genom att ägna tid tillsammans med vårt team för att utveckla lösningar med kunden i centrum.

 

Mission

Bidra med bättre arbetsmiljö för vår bransch och ökad säkerhet för våra kunder

Vision

Ledande säkerhetsföretag med innovativa lösningar samtidigt som vi värnar om miljön

Ledord