Installation

Vi har stor erfarenhet utav både små som stora installationer där kundens intresse alltid går först. Vi är en certifierad anläggarfirma brandlarm och med det gör vi rätt från början med ställda krav från myndigheter och föreningar. Projektering och installation görs med god kvalité och långt hållbarhetstänk där vi säkerhetsställer kundens krav för framtiden.

Driftsättning

Som godkänd anläggarfirma brandlarm så kan vi driftsätta brandlarmet på er verksamhet. Våra tekniker har många års erfarenhet utav driftsättning från både små som stora projekt i ett flertal system. Vi ser till att allt fungerar som det skall och att installation samt projektering är utförd enligt regelverk.

Service

Vi erbjuder service av kunnig och erfaren personal där vi strävar efter att upprätthålla anläggningens status för att minimera störningar i verksamheten. Vi utför allt från akuta jobb till planerade underhållsbesök. 

Samarbetspartners